Team

Dženan Kapić

Direktor
Direktor i osnivač Fiscatec d.o.o. Iskustva od samih početaka fiskalizacije

Ševal Salkić

Servis mobitela
Dugogodišnje iskustvo u servisiranju i prodaji mobilnih uređaja  glvanog i