Odaberite jedan od tri ovnovna paketa programa

3 osnovna paketa računovodstvenog softwarea:

-Starter

-Standard

-Premium

Zavisno od Vaših potreba odaberite optimalno za Vaš ugodan rad. Na slici ispod možete pogledadti koje mogućnosti nude navedeni paketi programa:

Kategorija: